Print artikel

Få styr på dit demokrati

Folkestyret arbejder. Her i det tyrkiske parlament i maj
04.10.10
Vi kan alle få brug for at få kvalificeret vores synspunkter om de mest fundamentale forhold i samfundet. Ikke mindst vores styreform, demokratiet. Ny bog er til stor hjælp

Med et udgangspunkt i en række klassiske paradokser omkring frihed og demokrati har dr.phil. og lektor i oldgræsk, Mogens Herman Hansen samlet egne og andres tanker og teorier om begrebet demokrati. Det er en gennemgående og tankevækkende pointe, at begrebet demokrati ikke giver megen mening i sig selv, men at det faktisk er et paraplybegreb for talrige afarter indenfor begrebet.

Der er ikke tale om et forsøg på radikal nytænkning af vores forhold til demokratibegrebet, men derimod en grundig gennemgang af de mange forskellige former demokratiet kan have og har haft. Som titlen antyder bliver demokrati også grundigt behandlet i sin moderne og til tider populistiske afskygning som ideologi.

Med utallige eksempler leverer Mogens Herman Hansen også en gennemgang af demokratiets omdiskuterede status i EU og på globalt plan samt en række andre tematikker. Derfor kan værket både bruges som opslagsværk eller læses i sin helhed af alle, der måtte ønske at sætte sine samtalepartnere på plads når samtalen nok engang falder på demokratibegrebets flyvske karakter.

Mogens Herman Hansen, Demokrati som Styreform og som Ideologi, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 2010. Kan købes direkte fra forlaget for 280 kr.

Museum Tusculanums Forlag