Print artikel

Ny bog fra ATLAS

Foto: Frederik Korfix
Anbefaling
16.04.19
Ny bog fra ATLAS undersøger den identitære bevægelse i Europa.

Reportagebogen Identitær er en dokumentarisk rejse ind i en af de nye højreorienterede strømninger, der præger europæisk politik i denne tid. Gennem to år har journalist Rasmus Hage Dalland rejst Europa rundt og mødt en lang række centrale medlemmer af den identitære bevægelse. Dallands rejse er et forsøg på at stille sig både midt i og uden for højrefløjens identitetspolitik og insistere på med åbne øjne at se på det, der under alle omstændigheder sker lige nu. For noget tyder på, at den identitære bevægelse kan gøre os klogere på, om Europa står på tærsklen til en hidtil uset højredrejning i mere og mere uforudsigelige konstellationer.

De identitære er pæne, unge mennesker, ofte med adresse i storbyen og lange videregående uddannelser. De kæmper imod, hvad de kalder ’den store udskiftning’ og ’en islamisering’ af Europa. De er modstandere af globalisering og multikulturalisme, og som modsvar til et Europa i identitetskrise vil de bevare, hvad de kalder ’den etnokulturelle identitet’, der ifølge dem er truet af både ydre og indre fjender: flygtninge, immigranter og en liberal vestlig ideologi.

Identitær undersøger og afdækker med klassisk journalistisk metode en markant politisk bevægelse indefra. Gennem interviews og reportager fra demonstrationer, træningslejre og medlemsmøder i Tyskland, Østrig, Frankrig, Italien, Holland, Danmark, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovenien, tegner der sig et billede af en velorganiseret gruppe af unge aktivister, der vil høres og ses. De er ikke interesserede i at sidde og vente på sidelinjen, de taler ubesværet magtens sprog, og de siger selv, de ønsker fællesskab snarere end fragmentering.

Identitær er en mulighed for at lytte til, hvordan et markant fragment af højrefløjens aktivister tænker og arbejder, mens bogen overlader til læseren at spørge, hvad det betyder for Europas fremtid.

Bogen kan købes i alle boghandlere eller i ATLAS' egen butik.