Kurser og workshops

Udover at skrive og udgive journalistik af høj kvalitet udbyder ATLAS også kurser og workshops. Kurset Skriv med ATLAS henvender sig til privatpersoner, som ønsker at dygtiggøre sig i det skriftlige arbejde. Mens ATLAS skriveworkshop henvender sig til uddannelsesinstitutioner, der ønsker at få ATLAS-redaktører ud og afholde journalistisk skriveworkshop. I det følgende kan du læse mere om de to kursustilbud.

Skriv med ATLAS

Er du glad for at skrive, og interesserer du dig for journalistik og kreativ skrivning? Drømmer du om at arbejde som journalist, skribent eller redaktør, og vil du gerne forbedre dine skriftlige evner? Så har du nu mulighed for at komme på et to måneders kursus hos ATLAS, hvor du får udviklet dine skriftlige kompetencer, og hvor målet er, at du producerer en tekst, der kan udgives på vores onlinemagasin. Hvis du deler vores drøm om at udvikle en mere dybdegående, tænksom og nysgerrig journalistik, er du den helt rette til at deltage i Skriv med ATLAS.

Kurset består af to elementer: Dels et journalistisk projekt, som hver deltager løbende arbejder med, dels undervisning i grundlæggende journalistiske færdigheder med særligt fokus på genrebevidsthed.

Målet for arbejdet med det journalistiske projekt er at skrive en tekst, der i løbet af kursusforløbet kan blive parat til publicering hos ATLAS. Vi starter kurset med at brainstorme over emner og ideer til artikler, og herefter arbejder vi løbende med teksterne og udvikler dem gennem feedback, øvelser og opgaver fra gang til gang. Det journalistiske projektarbejde er tænkt som et slags skriftlighedens laboratorium, hvor vi prøver forskellige ting af, eksperimenterer, fejler, justerer og opnår nye indsigter om vores egne tekster. Det er helt op til kursisten selv, hvilken genre man ønsker at skrive i, det kan være alt fra interview, reportage, feature, essay, analyse, kritik, men underviserne er der selvfølgelig til at vejlede og hjælpe under hele forløbet.

Derudover vil der til hver kursusgang være undervisning i grundlæggende journalistiske færdigheder fra ATLAS’ kompetente redaktionsmedlemmer. Her vil vi gennem oplæg, diskussioner og skriveøvelser arbejde med vinkling, genrebevidsthed, den gode skriftlighed mv. I løbet af kurset vil vi desuden læse eksemplariske tekster fra ATLAS’ tidligere udgivelser for at finde ud af, hvad den gode artikel indeholder, og hvor vidt forskellig journalistik kan være fra artikel til artikel og skribent til skribent.

Kurset foregår fra kl. 16.30-20 hver torsdag på vores kontor på Nørrebro. Der vil desuden være forskellige hjemmeopgaver fra uge til uge, som regel læsning af tekster som forberedelse til den kommende kursusgang. Næste hold starter d. 8.2.2018.

Varighed: to måneder, dvs. 8 kursusgange, og derudover holder vi en fælles afslutning, der varer en hel dag, hvor vi runder projekterne af, hygger os og samler op på forløbet.

Antal pladser: Maks. 12.

Pris: 5999 kr.

Tilmelding: Send en mail, hvor du skriver, at du ønsker at gå på kurset Skriv med ATLAS til kursus@atlasmag.dk senest tirsdag d. 30.1.2018. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

ATLAS Skriveworkshop

Har du lyst til at få redaktører fra ATLAS Magasin til at undervise din klasse i journalistik og medier? Så har du nu muligheden. ATLAS skriveworkshop er en skræddersyet workshop, hvor ATLAS-redaktionen kommer ud og underviser i journalistik og kreativ skrivning, tilrettelagt efter jeres specifikke behov. Vi laver altid et skræddersyet forløb til den enkelte institution. Det er desuden muligt at lave emnespecifikke forløb om virkeligheden for de nye internetmedier, fake news, det postfaktuelle samfund, mediehistorie med mere. ATLAS skriveworkshop er således en oplagt mulighed for at få dækket medie-delen af danskfagets læringsmål i gymnasieskolen. På kurset vil eleverne opnå et bredt kendskab til mediebilledet i dag, og de vil prøve kræfter med de forskellige journalistiske genreformer og sproglige værktøjer gennem praktiske skriveøvelser.

Lad os høre fra dig, så tilrettelægger vi i fællesskab præcis det forløb, I har behov for.

Workshoppen vil som udgangspunkt være bygget op omkring konkrete skriveøvelser, så eleverne helt fra begyndelsen bliver engageret og får førstehåndserfaringer med den journalistiske skrift. Gennem skriveøvelserne arbejder vi især med genrebevidsthed, vinkling og sproglige virkemidler. Vi vil desuden læse eksemplariske tekster i fællesskab, for på den måde at få kendskab til journalistikken ude i den danske medievirkelighed. Hvad adskiller for eksempel en reportage fra et essay eller en almindelig undersøgende artikel? Hvad er en feature, og hvordan skriver man en fængende indledning? Er vinklen kritisk eller positiv, og hvordan beslutter man det ud fra sit emne? Hvad er i det hele taget en vinkel, og hvordan bruger man den? Hvilken genre skriver jeg inden for, og hvad betyder det for, hvordan teksten skal bygges op? Hvilke sproglige virkemidler er der i journalistens værktøjskasse, og hvornår skal man bruge de forskellige greb?

Disse spørgsmål arbejder vi med i fællesskab gennem øvelser, gruppearbejde og fælles feedback, hvor vi læser hinandens tekster. I det følgende har vi kort beskrevet, hvilke typer af skriveøvelser, der kan indgå i workshoppen:

Øvelse i idéudvikling og formulering af en vinkel: Når man har en idé til et emne, man vil skrive om, er det vigtigt at formulere en klar og skarp vinkel. Vinklen er journalistens rettesnor, der skal holde teksten på sporet. Derfor er det essentielt at formulere en vinkel i korte, tydelige sætninger, inden man begynder sin skriveproces. Vinklen er på den måde lidt som journalistens problemformulering. Inden eleverne selv prøver kræfter med idéudvikling og formulering af vinkel, læser vi et kort tekstuddrag, hvor vi i fællesskab prøver afkode tekstens vinkel.

Øvelse i at skrive en registrerende mini-reportage: I denne øvelse sender vi eleverne ud af klasselokalet for at skrive en reportage fra et sted i nærheden. Fokus er her på at indfange det specifikke steds særpræg og stemning gennem sproget. En øvelse i at observere og formidle det, man som journalist har registreret, i et levende og interessant sprog. Hvad er stemningen eksempelvis i idrætssalen, hvordan dufter der, hvordan opfører folk sig, hvad er det for et rum, man som journalist befinder sig i? Bagefter læser vi nogle af reportagerne højt og diskuterer i fællesskab, hvad en god reportage skal kunne.

Øvelse i journalistisk sprogbrug: Her har vi særligt fokus på bevidstheden om, hvornår man anvender neutralt eller personligt sprog. I denne øvelse læser vi forskellige teksteksempler for at opnå en bevidsthed om, hvornår der anvendes et tilstræbt objektivt sprog, og hvornår skribenten bliver mere personlig. Efterfølgende skriver eleverne selv korte tekster (en scene eller gengivelse af et forløb) hvor vi skiftevis arbejder med tilstræbt neutralitet og et mere personligt præg i teksten. Til sidst i denne øvelse diskuterer vi, hvilke genrer, der lægger op til henholdsvis det obejktive og det mere personlige i journalistikken.

Øvelse i interviewteknik: I denne øvelse interviewer eleverne hinanden om et selvvalgt emne. Her er fokus på gennem velovervejede spørgsmål af afdække nye og interessante sider af det valgte emne. Desuden har vi her fokus på, hvordan man indfanger essensen af, hvad den interviewede siger.

Det grundlæggende mantra for vores undervisning er, at den enkelte deltager får skrevet en masse under forløbet og på den måde får førstehåndserfaring med det journalistiske arbejde. Vi forsøger at minimere envejs-kommunikation af forelæsnings-karakter, og vi opbygger undervisningen dialogisk og deltagelsesorienteret. Eleverne skal skrive så meget som muligt, for det er sådan, man bedst får det journalistiske ind under huden.

Priser: Et moduls workshop (1 ½ time) med to ATLAS-redaktører: 5000 kr. inkl. moms. To moduler samme dag: 9000 kr. inkl. moms.

Det er også muligt at lave længere forløb, hvis I ønsker det. Vi er altid parate til at indrette det, så det passer ind i jeres skema.

Tøv endelig ikke med at kontakte os på kursus@atlasmag.dk eller på tlf. 22 54 03 96 til en uforpligtende samtale.

 

Undervisere

Kristoffer Granov: Kristoffer er chefredaktør på ATLAS. Han er cand.scient.soc i samfundsvidenskab og filosofi. For ATLAS Magasin skriver og redigerer han kultur, faglitteratur, debat, idé- og samfundsstof. Inden Kristoffer startede på ATLAS, underviste han i samfundsfag og filosofi på Rungsted Gymnasium.

Elisabeth Skou Pedersen: Elisabeth er litteraturredaktør og har en ph.d. i litteraturhistorie med et projekt om litterær geografi. Hun skriver mest om litteratur, kultur og byrum. Hun har tidligere undervist i kreativ skrivning på Johan Borups Højskole og er nu ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

Victor Boy Lindholm: Victor er redaktionsmedlem på ATLAS og har udgivet flere digtsamlinger, blandt andet Guld på forlaget Kronstork. For ATLAS skriver han kritik og essays.

Sigrid Kraglund Adamsson: Sigrid er ATLAS Magasins scenekunstredaktør. Hun studerer på overbygningen på litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og har erfaring som redaktør i forlagsbranchen. For ATLAS skriver hun primært om litteratur og scenekunst.

Tobias Havmand: Tobias er journalist med speciale i udlands- og featureartikler. Han har arbejdet på Berlingske, Information og freelance med fokus på international politik. Han har reporteret fra lande som Libanon, Irak, DR Congo, Sudan, Cuba og Haiti. For ATLAS skriver og redigerer Tobias hovedsageligt internationalt samfundsstof.

Alexander Rich Henningsen: Alexander er medlem af redaktionen på ATLAS og skriver primært features, reportager og idéstof. Han har studeret sociologi på Københavns Universitet og har desuden undervisningserfaring fra højskoleverdenen.