Print artikel

Skriv med ATLAS

Redaktionelt
13.06.17
Er du glad for at skrive, og interesserer du dig for journalistik og kreativ skrivning? Drømmer du om at arbejde som journalist, skribent eller redaktør, og vil du gerne forbedre dine skriftlige evner? Så har du nu mulighed for at komme på et to måneders kursus hos ATLAS, hvor du får udviklet dine skriftlige kompetencer, og hvor målet er, at du producerer en tekst, der kan udgives på vores onlinemagasin.

Som magasin vil ATLAS underholde, kritisere og kvalificere. Vi vil ikke blot være en neutral videreformidler af hverdagsligt nyhedsstof, men derimod udgøre et prisme, som undersøger, fortolker, nuancerer og kommenterer den verden, der omgiver os. Hos Atlas stopper vi op, hvor andre styrter som lemminger ud over kanten. Vi stiller fundamentale spørgsmål og reflekterer over vores samtid – uanset om det sker gennem essays, reportager, features eller litterære opdagelsesrejser. Hvis du deler vores drøm om at udvikle en mere dybdegående, tænksom og nysgerrig journalistik, er du den helt rette til at deltage i Skriv med ATLAS.

Kursets indhold

Kurset består af to elementer: Dels et journalistisk projekt, som hver deltager løbende arbejder med, dels undervisning i grundlæggende journalistiske færdigheder.

Målet for arbejdet med det journalistiske projekt er at skrive en tekst, der i løbet af kursusforløbet kan blive parat til publicering hos ATLAS. Vi starter kurset med at brainstorme over emner og ideer til artikler, og herefter arbejder vi løbende med teksterne og udvikler dem gennem feedback, øvelser og opgaver fra gang til gang. Det journalistiske projektarbejde er tænkt som et slags skriftlighedens laboratorium, hvor vi prøver forskellige ting af, eksperimenterer, fejler, justerer og opnår nye indsigter om vores egne tekster. Det er helt op til kursisten selv, hvilken genre man ønsker at skrive i, det kan være alt fra interview, reportage, feature, essay, analyse, kritik, men underviserne er der selvfølgelig til at vejlede og hjælpe under hele forløbet.

Derudover vil der til hver kursusgang være undervisning i grundlæggende journalistiske færdigheder fra ATLAS’ kompetente redaktionsmedlemmer. Her vil vi gennem oplæg, diskussioner og skriveøvelser arbejde med vinkling, genrebevidsthed, den gode skriftlighed mv. I løbet af kurset vil vi desuden læse eksemplariske tekster fra ATLAS’ tidligere udgivelser for at finde ud af, hvad den gode artikel indeholder, og hvor vidt forskellig journalistik kan være fra artikel til artikel og skribent til skribent.

Praktiske informationer

Kurset foregår fra kl. 16.30-21 én gang om ugen på vores kontor på Nørrebro. Der vil desuden være forskellige hjemmeopgaver fra uge til uge, som regel læsning af tekster som forberedelse til den kommende kursusgang.

Varighed: to måneder, dvs. 8 kursusgange i alt, og derudover en fælles afslutning, hvor vi mødes en hel dag, får rundet vores projekter af, hygger os og samler op på forløbet. Første hold starter i oktober 2017.

Antal pladser: Maks. 12.

Pris: 5999 kr.

Undervisere og oplægsholdere:

Kristoffer Granov, Tobias Havmand, Stine Engen, Elisabeth Skou Pedersen, Victor Boy Lindholm, Sigrid Kraglund Adamsson, Alexander Rich Henningsen, samt en række kendte journalister og forfattere udefra, der vil deltage som gæsteundervisere.

Ansøgning:

Skriv en kort tekst på ca. en halv side om dig selv, og hvorfor du gerne vil gå på ATLAS’ skrivekursus. Send den til kursus@atlasmag.dk senest d. 31.9.2017. Vi glæder os til at høre fra dig.