Print artikel

Det skal du læse i weekenden

Mød Sophia. Hun er en robot. Robotter som hende vil vinde mere og mere frem, og en dag vil den kunstige intelligens måske være bedre til at videreudvikle sig selv end mennesker vil? Foto: Youtube
Anbefaling
07.12.16
"Disruption" er blevet et omdiskuteret begreb i medierne, efter det blev proklameret, at Lars Løkke Rasmussen vil nedsætte et disruptionråd og oprette Ministeriet for Offentlig Innovation, som Sophie Løhde skal stå i spidsen for. Disruption vedrører teknologi og er beslægtet med begrebet "singularity". Weekendens anbefalinger gør dig klogere på de to begreber, men også på, hvorfor Bob Dylan måske slet ikke er USA’s største litterære sangskriver.

Disruption refererer almindeligvis til det fænomen, at en virksomhed pga. teknologisk innovation undergraver eller nedbryder de forretningsmodeller, der er gængse inden for et bestemt område. Bliv klogere på det her:

> ANALYSE: Hvad betyder det mærkelige ord disruption?

Disruption har altså at gøre med teknologi og er beslægtet med begrebet ”singularity”, der refererer til det tidspunkt, hvor den kunstige intelligens har overgået den menneskelige og således er i stand til at videreudvikle sig selv mere effektivt, end mennesket kan gøre det. Det er meget omdiskuteret, om den såkaldte singularitet overhovedet vil indtræffe. Ray Kurzweil er medstifter af Singularity University, der dels beskæftiger sig videnskabeligt med fænomenet og dels advokerer for implementeringen af ny teknologi både i det private og det offentlige ved at rejse rundt og tale med politikere, forretningsfolk og tech-folk. I sin bog The Singularity is Near fra 2005 forudser Kurzweil, at singulariteten vil sætte ind omkring år 2045. Det vil tiden vise, men her fremføres 3 gode grunde til, at singulariteten er nær:

> 3 Reasons To Believe The Singularity Is Near

Lang fra alle er enige om, at singulariteten vil indtræffe. Tidligere i år blev det debatteret i Berlin, og her kan man læse om nogle af hovedpointerne:

> Visions of the singularity: how smart can AI get?

Singularity University har også været på besøg i Danmark. Det skete til Google-konferencen Digital Frontrunners i Industriens Hus den 6. september i år. Her var politikere, erhvervsfolk, iværksættere og forskere samlet for at høre om teknologiens potentialer. Her er en reportage fra den dag:

> Jo mere kunstig intelligens er i stand til, jo mere skal vi være på vagt

Også Den Korte Radioavis har omtalt emnet. Find podcasten fra den 28. november, spol frem til 38:15 og hør Kirsten Birgits dissektion af sagen. På deres Facebook har de desuden uploadet en video med uddrag fra dagen, hvor man bl.a. kan høre Ulla Tørnes, Ida Auken og Lars Løkke udtale sig om emnet. Man skal blot scrolle ned til den 28. november her:

> Den korte radioavis

Og for at slutte af et helt andet sted, kan man her læse om, hvorfor Bob Dylan ikke er USA’s bedste ’litterære’ sangskriver:

> Bob Dylan isn't even Americas greatest literary songwriter