Print artikel

ATLAS udgiver 'Hyldest til lediggang'

Anbefaling
30.05.16
ATLAS udsender tankevækkende og højaktuel bog om vores forhold til arbejde.

»Det jeg agter at sige er, at troen på dydigheden ved ARBEJDE gør stor skade i den moderne verden, og at vejen til lykke og velstand går via en organiseret reduktion af arbejdsmængden.«

Sådan skriver filosoffen Bertrand Russell i sit indflydelsesrige essay Hyldest til lediggang fra 1932, som nu udgives på dansk sammen med to andre samtidige tekster Det gode liv og Frelse. Fælles for dem alle er, at de overbevisende og humoristisk argumenterer for, at meningen med livet ikke skal findes på arbejdsmarkedet. På samme måde gælder det, at vi ikke skaber det bedste samfund, ved udelukkende at fokusere på effektivitet, vækst og produktivitet.

Essayet stiller fundamentale spørgsmål til den grundlæggende indretning af vores samfund. Han udfordrer forestillinger og antagelser vi normalt tager for givet, og i Hyldest til lediggang er det selve det at arbejde Russell angriber. Som i hans mere kendte Hvorfor jeg ikke er kristen er det i velskrevet ironisk og polemisk stil, men kerneargumentet er alvorligt nok: som menneskehed slider vi os ihjel uden at spørge os selv, hvad der skaber et godt og meningsfuldt liv. Og på et overordnet plan kunne det endda være gavnligt for samfundet, hvis alle arbejdede lidt mindre og dermed sikrede, at der var arbejde nok til alle.

Udover titelessayet indeholder denne bog to andre essays af Bertrand Russell. Det drejer sig om Det gode liv, der er den britiske logikers fascinerende forsøg på at lave en stringent argumentation for hvad et godt liv består af. Det sidste essay er Frelse, der håndterer nogle af de samme spørgsmål, og således skaber de forskellige tekster tematisk et sammenhængende værk.

Som efterskrift har idéhistoriker Mikkel Thorup skrevet et essay, der sætter Russells tanker i perspektiv. Både i forhold til hans egen samtid og til en aktuel dansk samtid.

Der er noget der tyder på, at en gentænkning af arbejdsmarkedet vil blive mere og mere relevant i fremtiden. Ikke bare af dets strukturelle udformning, men også af selve vores forhold til det at arbejde. Og ikke mindst vores forestillinger om, hvad der konstituerer et godt liv. Selvom Hyldest til lediggang er fra 1932, er essayet en uvurderlig ressource til en sådan nutidig debat.

Om forfatteren

Bertrand Russell (1872-1970) var en af de vigtigste britiske filosoffer i det tyvende århundrede. Hans fagfilosofiske arbejde lå primært inden for logik og epistemologi. Imidlertid er han i bredere kredse nok bedst kendt som ivrig og polemisk debattør, og det var også som en sådan han skrev sine bidende essays. Hans tekster er altid humoristiske i tonen med et let anslag og en uhørt skarp formidlingsevne. Russel var meget bevidst om, at han som intellektuel skulle spille en rolle i samfundsdebatten. Han kritiserede alt fra ægteskab til atomvåben og var både i fængsel i forbindelse med anti-krigsaktiviteter under Første Verdenskrig og Vietnamkrigen.

Bogen kan erhverves ved at melde sig ind hos ATLAS eller i Politikens Boghal på Rådhuspladsen.

> Særligt sommermedlemsskab

> Læs mere om medlemsskab